Ống cắm hương bằng đồng đỏ cạo màu cao 33cm

3,700,000 

Công năng: Ống cắm hương bằng đồng đỏ cạo màu đúc bằng thủ công với hoa văn sắc nét được dùng rộng rãi trên bàn thờ gia tiên, cơ quan đoàn thể, đình chùa…..

 

Ống cắm hương bằng đồng đỏ cạo màu cao 33cm

3,700,000 

0904.665.258