Một số hoạt động tại showroom cũng như xưởng sản xuất