Tượng Quan Công bằng đồng

9,000,000 

Mục đích sử dụng: Tượng Quan Công bằng đồng đỏ khảm tam khí cao 70cm được sử dụng trong phòng khách, cơ quan đoàn thể, công ty…

Tượng Quan Công bằng đồng

9,000,000 

0904.665.258