Tượng Khổng Minh bằng đồng đỏ khảm tam khí

9,000,000 

Mục đích sử dụng: Gia Cát Lượng Tự là Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, ông là nhà chính trị quân sự kiệt xuất, là nhân vật tài ba, lỗi lạc hiếm có trong lịch sử thời Tam Quốc. Chính vì vậy tượng của ông được dùng ở nhiều nơi, là biểu tượng cho trí tuệ, tài hoa, uyên bác. Nên kết hợp tượng Khổng Minh đại diện cho quan văn và tượng Quan Vân Trường đại diện cho quan võ rất tốt cho phong thủy (văn võ song toàn).

Tượng Khổng Minh bằng đồng đỏ khảm tam khí

9,000,000 

0904.665.258