Bộ bát biểu bằng đồng cao 60cm màu hun xanh giả cổ

2,000,000 

Bộ bát biểu 60cm làm bằng đồng hun xanh giả cổ với 8 loại vũ khí được bày trên một giá hình giẻ quạt với mục đích để thể hiện quyền uy sẽ làm tăng thêm sự uy nghi trên bàn thờ gia tiên của gia chủ hay đền, đình chùa…..

Bộ bát biểu bằng đồng cao 60cm màu hun xanh giả cổ

2,000,000 

0904.665.258