Tượng báp Giáp bằng đồng cao 38cm

5,500,000  5,000,000 

Tượng Bác Giáp  được đúc thủ công bằng đồng đỏ theo mẫu chuẩn được trực tiếp gia đình nhà Bác Giáp duyệt, Tượng được tạo màu nâu sáng cực chất, giúp tượng thể hiện cực tốt thần thái, hồn phách của pho tượng

Tượng báp Giáp bằng đồng cao 38cm

5,500,000  5,000,000 

0904.665.258